เอกสารเผยแพร่

15/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)

28/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30/06/2561 สรุปผลตอบข้อร้องเรียน

30/06/2561 ประกาศแนวทางขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรีย

30/06/2561 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

30/06/2561 การรับเรื่องร้องเรียน

26/06/2561 ตารางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนประจาวัน

25/06/2561 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ทา

25/06/2561 คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ทา

22/06/2561 ตารางการให้บริการโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน

21/06/2561 แนวทางและ แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต

30/03/2561 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

30/03/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

30/03/2561 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชย

27/12/2560 แผนงบลงทุน ปี 2561

27/12/2560 แผนเงินบำรุงปี 2561

19/09/2560 คู่มือ อุทธรณ์ กพค MSPC

19/09/2560 การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ทา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อหน่วยงานภายใน

-โทร.053 571171 ต่อ 102
-โทร.053 571171 ต่อ 138
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171 ต่อ 140
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171 ต่อ 104
-โทร.053 571171 ต่อ 162
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171 ต่อ 111
ตลอด 24 ชั่วโมง
-โทร.053 571171 ต่อ 112
ตลอด 24 ชั่วโมง
-โทร.053 571171 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171 ต่อ 163
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.
-โทร.053 571171 ต่อ 137
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.