ข่าวประชาสัมพันธ์

13/07/2561 แบบสอบถาม พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

02/04/2561 รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปฏิญาณตนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ แม่ทา

28/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา

28/07/2560 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ทา

28/07/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ทา

28/07/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ทา

20/07/2559 จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ 700ลิตร) จำนวน 1 รายการ

27/08/2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา