แบบสอบถาม พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

แบบสอบถาม พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เชิญชวนตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย
และสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


จำนวน 23 ข้อ (ประมาณ 15-20 นาที)
วันนี้-18 กรกฎาคม 2561

รางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์
iPhone X จำนวน 1 รางวัล
Huawei P20 Pro จำนวน 1 รางวัล
หูฟังบลูทูธ Jabra Eclipse จำนวน 2 รางวัล
แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh จำนวน 35 รางวัล
บัตรกำนัลจากเว็บไซต์ e-Marketplace จำนวน 50 รางวัล