สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่ทา