หมายเลขภายใน

 

ITA รพ.แม่ทา

 

ร้องเรียน

โปรแกรมเจ้าหน้าที่


โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา

 


โรงพยาบาลแม่ทา ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนในอำเภอแม่ทาและพื้นที่ใกล้เคียง คือ บางส่วนของอำเภอเมืองลำพูน และ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขั้นต้นครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นผู้รับบริการที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 ข่าวสารโรงพยาบาลแม่ทา

การบริการทางการแพทย์


งานบริการผู้ป่วยนอก บริการตรวจโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง ขอใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพประจำปี ให้คำปรึกษาสุขภาพ

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ทา บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้ป่วยเร่งด่วน บริการ 1669 รถพยาบาลฉุกเฉิน EMS
image
ตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยทั่วไป มารดา/ทารกแรกเกิด  ห้องพิเศษ VIP แอร์ พัดลม

image
บริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอม 
image
คลินิกส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ฝากครรภ์ ฉีดวัคซีน คุมกำเนิด
image
บริการในชุมชน งานระบาดวิทยา งานดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน บำบัดรักษาผู้ป่วยติดสุรา งานสุขภาพจิต
image
งานกายภาพบำบัด รักษาฟื้นฟูผู้ป่วย โดยนักกายภาพบำบัด อุปกรณ์กายภาพ
image
บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ โดยแพทย์แผนไทย
ตารางบริการ และข้อมูลบริการทางการแพทย์ทั้งหมด

โปรแกรมสารสนเทศ

 

Powered by MakeWebEasy.com