หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โรงพยาบาลแม่ทา
หมายเลขโทรศัพท์.
053-976000 
053-976019(โทรสาร) 
053-976668(นอกเวลาราชการ) 


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-โทร.053 976000 ต่อ 102 ,124
- Fax. 053 976019
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.


งานเวชระเบียน

-โทร.053 976000 ต่อ 128 
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.


งานบริการผู้ป่วยนอก

-โทร.053 976000 ต่อ 104
-โทร.053 976000 ต่อ 162
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.

งานอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

-โทร.053 976000 ต่อ 111
ตลอด 24 ชั่วโมง

งานพยาบาลผู้ป่วยใน

-โทร.053 976000 ต่อ 112
ตลอด 24 ชั่วโมง

งานทันตกรรม

-โทร.053 976000 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.

เภสัชกรรม

-โทร.053 976000 ต่อ 156
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.

งานชันสูตร

-โทร.053 976000 ต่อ 107
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.

 

งานรังสีวิทยา

-โทร.053 976000 ต่อ 143
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น

 

งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม / เวชศาสตร์ชุมชน

-โทร.053 976000 ต่อ 116
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น

 

งานส่งเสริมสุขภาพ

-โทร.053 976000 ต่อ 148 , 149
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น

 

งานกายภาพ

-โทร.053 976000 ต่อ 159
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.


งานแพทย์แผนไทย

-โทร.053 976000 ต่อ 144
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.


 งานประกันสุขภาพ

-โทร.053 976000 ต่อ 164
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

-โทร.053 976000 ต่อ 126
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-16.00น.

Powered by MakeWebEasy.com