บริการตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมที่ 1 สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีปฏิบัติตัวก่อนตรวจสุขภาพ ไม่ต้องงดน้ำและอาหารในกรณีตรวจตามโปรแกรม

ตรวจสุขภาพโปรแกรมที่ 1 ประกอบด้วย
- ชักประวัติ
- เอ็กซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) 220 บาท
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Exam) 50 บาท
- ตรวจอุจจาระ (Stool Exam) 60 บาท
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 90 บาท
- ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood Group) 150 บาท
(กรณีไม่เคยตรวจ)
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) 100 บาท

สำหรับผู้ชาย ราคา 570 บาท
สำหรับผู้หญิง ราคา 670 บาท

โปรแกรมที่ 2 สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป

วิธีปฏิบัติตัวก่อนตรวจสุขภาพ

งดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหลังเวลา 22.00 น. (4 ทุ่ม) ของคืนวันก่อนตรวจสุขภาพ เริ่มตรวจสุขภาพเวลา 08.00 น. ในวันที่ตรวจสุขภาพให้นำภารชนะที่ให้นั้นใส่อุจจาระ (นำมาจากบ้าน) ปัสสาวะ (ตอนเช้าของการตรวจ) ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงเจาะเลือด หลังจากการเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วท่านสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ

ตรวจสุขภาพโปรแกรม ที่ 2 ประกอบด้วย

 • ชักประวัติ
 •  เอ็กซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) 220 บาท
 •  ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Exam) 50 บาท
 •  ตรวจอจุจาระ (Stool Exam) 60 บาท
 •  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 90 บาท
 •  ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood Group) 150 บาท
  (กรณีไม่เคยตรวจ)
 •  ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) 100 บาท
 •  ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS) 40 บาท
 •  ตรวจหาไขมันในเลือด (Cholesterol 60 บาท/Triglycerlde 60 บาท)
 •  ตรวจการทำงานของไต (Bun 40 บาท/Creatinine 50 บาท)
 •  ตรวจการทำงานของตับ (SGOP 40 บาท/SGPT 40 บาท AIK.Phasphatase 40 บาท)
 • ตรวจระดับกรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าท์ (Uric acid) 60 บาท

สำหรับผู้ชาย ราคา  1,000 บาท
สำหรับผู้หญิง ราคา 1,100 บาท

ค่าใช้จ่ายโปรแกรมที่ 1 และ 2 สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้ตามกระทรวจการคลังกำหนด (เบิกได้)
ผู้ใช้สิทธิ์จ่ายตรง ต้องชำระเงินและนำใบเสร็จไปเบิกยังต้นสังกัด (ผู้ใช้สิทธิ์ร่วมไม่สามารถเบิกได้)

*กรณีต้องการตรวจสุขภาพเป็นคณะ ทาง รพ. จะเบิกค่าใช้จ่ายไปที่หน่วยงานต้นสังกัด

 

โปรแกรมพิเศษ นอกเหนือโปรแกรม 1 และ 2

นอกเหนือจากสิทธิข้าราชการเบิกไดตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

รายการตรวจสุขภาพพิเศษ ดังนี้

 •  ไวรัสตับอักเสบ B (HBsAg 70 บาท / HBsAb 150 บาท) ราคา 220 บาท
 •  โรคเอดส์ (Anti-HIV) ราคา 220 บาท
 •  ตรวจแยกชนิดไขมัน (Cholesterol 60 บาท) ราคา 250 บาท
            ไขมัน (HDL-c) 100
            ไขมันเลว (LDL-c) 150
 •  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ราคา 200 บาท

 

ผู้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในบริการแบบครบวงจร ณ จุดประชาสัมพันธ์

ไม่ต้องรอยื่นบัตรที่ห้องทะเบียน

มีเจ้าหน้าที่บริการค้นบัตรให้

อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน

มอบสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมคำแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com