บริการทันตกรรม

ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันด้วยห้องตรวจที่มีมาตรา ฐานพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ 

ความชำนาญในการให้บริการเป็นอย่างดี

แผนกทันตกรรม เปิดให้บริการ ทุกวัน – เวลาราชการ สะอาดปลอดภัย มีมาตรฐาน ให้บริการด้วยทีมทันตแพทย์บุคลากรที่มีความชำนาญ                 

ตลอดจนเครื่องมือและและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยทีมทันตแพทย์ผู้มีความชำนาญ

1. ทันตกรรมทั่วไป – ตรวจและรักษาโรคในช่องปาก เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ถ่ายภาพรังสีฟัน
2. ทันตกรรมเด็ก – ทันตกรรมป้องกัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ถอนฟันน้ำนม
3. ทันตกรรมศัลยกรรม – ศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด การแต่งปุ่มกระดูกเพื่อรองรับการใส่ฟันปลอม
4. ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ – การรักษารากฟันหน้า และฟันกรามน้อย
5. ทันตกรรมประดิษฐ์ – การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ ฐานพลาสติก

Powered by MakeWebEasy.com