บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วทันเหตุการณ์  ปลอดภัย มีมาตรฐานและคุณภาพ  ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
               
ขอบเขตบริการ 
1. ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  ญาติและผู้มาติดต่อ ทุกรายตลอด 24 ชม.
2. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการตั้งแต่ 16.00น.-08.00น. วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ภายใต้การดูแลของแพทย์เวร
3. ให้บริการทำแผล   ฉีดยา  EKG   ใส่เฝือก และหัตถการอื่นๆที่จำเป็น   ตามความเหมาะสม ทั้งในและนอกเวลาราชการ
4. บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล
5. งานชันสูตรทางคดีทั้งในและนอกโรงพยาบาล
6. งานปฐมพยาบาลนอกสถานที่
7. งานวิทยากรด้านการปฐมพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่
8. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9. งานสาธารณภัยตามปัญหาของพื้นที่                                                                                                         

บริการ 6 ขั้นตอน

1.การคัดกรอง โดยพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดคัดกรอง     

2.การพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ   

3.การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ 

4.การวางแผนและการรักษาพยาบาลโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

5.กิจกรรมดูแลรักษาและประเมินซ้ำโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ   

6.กิจกรรมต่อเนื่องและการจำหน่ายโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ


ติดต่องานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน   โทร   053- 976000 ต่อ 111   นอกเวลาราชการ  โทร  053-976668   098-7505248     
 E-mail : er - maetha @ gmail.com
เจ็บป่วย ฉุกเฉิน  โทร  1669    โทรฟรี ตลอด 24 ชม.

Powered by MakeWebEasy.com