วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชนที่ทันสมัย บริการดีวิถีใหม่ บูรณาการสู่ชุมชน
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

hos
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Smart Lab โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน Version 2565

โรงพยาบาลแม่ทา 12 ก.ค. 2022

แนะนำกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน 20/2/2565

โรงพยาบาลแม่ทา 20 ก.พ. 2022

ฉีดวัคซีน COVID-19 รพ.แม่ทา

โรงพยาบาลแม่ทา 31 ม.ค. 2022

ข่าวสารโรงพยาบาลแม่ทา

ตารางบริการ

ตารางบริการ และข้อมูลบริการทางการแพทย์ทั้งหมด.

การบริการทางการแพทย์

OPD

บริการผู้ป่วยนอก

โทร. 053-976000 ต่อ 162

งานบริการผู้ป่วยนอก บริการตรวจโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง ขอใบรับรองแพทย์

ER

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โทร. 053-976000 ต่อ 111

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ บริการ 1669 รถพยาบาลฉุกเฉิน EMS

IPD

ตึกนอนผู้ป่วยใน

โทร. 053-976000 ต่อ 129

ตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยทั่วไป มารดา/ทารกแรกเกิด ห้องพิเศษ VIP แอร์ พัดลม

DENT

บริการทันตกรรม

โทร. 053-976000 ต่อ 110

บริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอม

PCU

ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ฝากครรภ์ บริการฉีดวัคซีน

โทร. 053-976000 ต่อ 148

คลินิกส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ฝากครรภ์ ฉีดวัคซีน คุมกำเนิด

PCU2

บริการเยี่ยมบ้าน บริการในชุมชน

โทร. 053-976000 ต่อ 149

บริการในชุมชน งานระบาดวิทยา งานดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน บำบัดรักษาผู้ป่วยติดสุรา งานสุขภาพจิต

physical

กายภาพบำบัด

โทร. 053-976000 ต่อ 159

งานกายภาพบำบัด รักษาฟื้นฟูผู้ป่วย โดยนักกายภาพบำบัด อุปกรณ์กายภาพ

Thai

แพทย์แผนไทย

โทร. 053-976000 ต่อ 144

บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ โดยแพทย์แผนไทย