โปรแกรมออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

LAB MAETHA

 

Maetha-Stock(เบิกวัสดุ/จัดซื้อ)

 

Maetha-PASADU(ระบบวัสดุครุภัณฑ์)

 

DHDC MAETHA

HDC สสจ.ลำพูน

HMONEY โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน

เอกสาร งานวิจัย

คู่มือเอกสารราชการ

โปรแกรม MENA

Powered by MakeWebEasy.com