ระบบ SMARTLAB โรงพยาบาลแม่ทา

คลิปบันทึกการนำเสนอผลงาน SMART LAB โรงพยาบาลแม่ทา 

วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (The 3rd World Patient Safety Day)” และ“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (The 5th Thailand Patient Safety Day)

วันที่ 17 กันยายน 2564

PLAY การนำเสนอผลงาน

PLAY ประกาศรางวัล

โรงพยาบาลแม่ทา ได้รับรางวัล The Best Of Care ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย โครงการ 2P Safety Tech 2564 โดยปีนี้ เป็นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน

หลังจากปี 2563 ได้รับรองวัล นวัตกรรมดีเด่นด้าน Collaboration ในโครงการ 2P Safety Tech  ปี 2563 จากการพัฒนาโปรแกรม MENA ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาผู้ป่วยใน

Powered by MakeWebEasy.com